Albanian

Zgjedhjet parlamentare në Kosovë më 14 shkurt 2021 përfunduani me fitoren gjithëpërfshirëse në shkallë tektonike me zgjedhjen e krahut të majtë, respektivisht Lëvizjes Vetëvendosje (VV).

Për herë të parë që prej shpërbërjes së Jugosllavisë, klasa e varfër dhe punëtore e Maqedonisë, duke i ndjekur shembujt e Bosnës, janë bashkuar në protesta masive kundër qeverisë pa dallim etniteti. Sulmet terroriste nuk i kanë ndarë, por vetëm se e kanë forcuar dhe bashkuar lëvizjen e tyre.