The Frankfurt school's academic 'Marxism': "organised hypocrisy"

The Frankfurt school's academic 'Marxism': "organised hypocrisy"


Friday, 21 April 2023 

image

The Frankfurt school's academic 'Marxism': "organised hypocrisy"

In the 1960s, especially in radical student circles, there were many fanciful ideas floating about. The most pernicious and erroneous of these was the view represented by Herbert Marcuse, Theodor Adorno and Max Horkheimer, that “neo-capitalism” had evolved ways of avoiding capitalist crisis, and that the working class had been integrated into the system as passive consumers in the “affluent” society. As Daniel Morley explains, these were the pseudo-Marxist ideas of the so-called Frankfurt School.


image

Canada: Angry voices from the PSAC pickets – ‘We can put the powers that be in place’

Over 155,000 federal government workers organized with the Public Service Alliance of Canada (PSAC) are leading one of the largest strikes in Canadian history, after years of real wage cuts and fruitless negotiations.


image

Canada: PSAC’s 155,000 federal workers preparing for picket lines – strike to win!

We republish here an article written by comrades of Fightback, the Canadian section of the International Marxist Tendency, written in advance of the recent public sector strike. This strike involved over 155,000 workers organised by the Public Service Alliance of Canada (PSAC), making it one of the largest strikes in Canadian history. This article, originally published 18 April, provides useful background information for an international audience.


El colapso de los liberales en Quebec: La burguesía abandona su partido tradicional

Nota editorial: Quebec es una provincia de Canadá que se distingue por su población mayoritariamente francoparlante y por sus intentos – frustrados hasta el momento – de constituir un estado nacional independiente de las demás provincias. Por las lecciones que nos puede aportar el proceso político en Quebec reproducimos a continuación el siguiente análisis de los compañeros de La Riposte Socialiste.


Os primeiros 100 dias do governo Lula-Alckmin

Editorial da 27ª Edição do jornal Tempo de Revolução. Faça sua assinatura agora! Apoie a imprensa operária e independente.


Valtion luonne ja sosialidemokratia

Ruotsalaiset toverit pyysivät minua kirjoittamaan lyhyen esipuheen Leninin teokseen Valtio ja vallankumous – tehtävä, johon suostuin innolla johtuen teoksen elintärkeästä asemasta maailmanlaajuisessa kamppailussa sosialismin puolesta. Omituista kyllä, kysymys valtion luonteesta, vaikka sen merkitys on kolossaalinen, ei usein ole päällimmäisenä edistyneimpienkään työläisten mielissä.


Röyhkeimmät 10 valetta Venäjän vallankumouksesta

Mikään toinen tapahtuma maailmanhistoriassa ei ole aiheuttanut niin suurta määrää valeita ja vääristelyjä kuin Venäjän vallankumous. Kanadan International Marxist Tendencyn Alex Grant listaa tässä artikkelissa kymmenen röyhkeintä suoranaista valetta bolshevikeista ja lokakuusta 1917.


Marxismi vs identiteettipolitiikka

Tämä dokumentti hyväksyttiin yksimielisesti International Marxist Tendencyn IMT:n Maailmankongressissa heinäkuun lopussa 2018, perusteellisten vuoden mittaisten keskustelujen jälkeen. Sen alkuperäinen otsikko oli ”Marxilainen teoria ja taistelu vieraita luokka-ajatuksia vastaan”. Sen pyrkimyksenä on selvittää ero marxilaisuuden ja tiettyjen idealististen, postmodernien ja työväenluokalle vierasta alkuperää olevien ideoiden välille. Nämä vieraat ideat ovat jo jonkun aikaa vaikuttaneet moniin aktivisteihin lähinnä akateemisissa piireissä, ja niitä käytetään taantumuksellisesti myös kansainvälisessä työväenliikkeessä.


Trotskin Meidän moraalimme ja heidän — ajaton porvarillisen moralismin kritiikki

Venäjän vallankumouksen kriitikot ja kapitalismin kannattajat käyttävät usein kysymystä "moraalisuudesta" ja "moraalista" mustamaalatakseen bolshevikkien historiallista merkitystä ja tahratakseen sosialismin idean kokonaisuudessaan. Leon Trotski vastasi näille kriitikoille vuonna 1938 kirjoitetussa pamfletissa "Heidän moraalinsa ja meidän". Tässä artikkelissa tarkastelemme Trotskin pamflettia ja hänen analyysiaan “moraalista”.


Materialistisen dialektiikan ABC

Lev Trotskin “Materialistisen dialektiikan ABC” on loistava, lyhyt ja ytimekäs selonteko marxilaisesta filosofiasta. Se kirjoitettiin osana debattia revisionistista tendenssiä vastaan, joka ilmeni USA:n trotskilaisessa liikkeessä 1930-luvun lopulla, ja joka kyseenalaisti marxilaisuuden pääperiaatteita. Trotski puolusti dialektista materialismia rikkaampana, täydellisempänä ja kaiken kattavampana tapana katsoa yhteiskuntaa, ja elämää yleensä, verrattuna pragmatismiin ja empirismiin. Julkaistu alkujaan uudelleen englanniksi vuonna 1994.


Marxismi vs. postmodernismi

Postmodernismi on häälyvä filosofinen koulukunta, joka nousi näkyvään asemaan toisen maailmansodan jälkeisinä vuosina. Sen alku oli marginaalissa, mutta sittemmin se on noussut erääksi merkittävimmistä porvarillisen filosofian koulukunnista. Postmodernismi läpäisee suurimman osan yliopistomaailmasta, ellei jopa sen kokonaan. Postmodernismi on paraatiesimerkki porvarillisen filosofian totaalisesta umpikujasta ja pessimismistä kapitalistisen yhteiskunnan seniilin rappion vaiheessa.