چاوز در کپنهاگ: ما به انقلابی جهانی نیازمندیم

Persian translation of Chávez in Copenhagen: We need a world revolution (December 18, 2009)

کمپین "دست ها از ونزوئلا کوتاه" (دانمارک)

برگردان: فعّالین کمپین "دست ها از ونزوئلا کوتاه" (ایران)

توضیح سایت "در دفاع از مارکسیسم": در نشستی عمومی که از سوی شمار مختلفی از اتحادیه های کارگری، سازمان های سیاسی و کمپین های همبستگی (من جمله کمپین دست ها از ونزوئلا کوتاه) برگزار گردید، بالغ بر 3000 نفر از مردم کپنهاگ به سخنرانی پرزیدنت هوگو چاوز گوش فرادادند؛ در این سخنرانی، چاوز به درستی خاطر نشان ساخت که انقلاب سوسیالیستی، تنها راه حلّ مشکلات بشریّت است.

چاوز بر نیاز یک انقلاب جهانی تأکید کرد و مجدّداً طرح پیشنهادی خود را مبنی بر ایجاد یک بین الملل پنجم به عنوان ابزاری برای تحقق این هدف ]انقلاب جهانی[ تکرار نمود. او گفت که کارل مارکس، بین الملل اوّل را آغاز کرد، انگلس و روزا لوکزامبورگ در بین الملل دوّم مشارکت داشتند، لنین ابتکار بین الملل سوّم را به دست گرفت، و تروتسکی بین الملل چهارم را به راه انداخت. هیچ یک از این سازمان ها دیگر وجود ندارند، امّا چاوز اظهار داشت که یک بین الملل پنجم خواهد توانست به روند انقلاب در سراسر دنیا کمک کند.

هم چنین در این نشست، پرزیدنت اوو مورالس از بولیوی، به ایراد سخنرانی ای در محکومیّت سرمایه داری پرداخت. سخنرانان دیگر نشست، شامل استبان لازو معاون رئیس جمهور کوبا و ساموئل سانتوس، وزیر خارجۀ نیکاراگوئه می گردیدند.

چاوز سخنرانی خود را با محکومیّت سرکوب در خیابان های کپنهاگ در طی نشست سازمان ملل پیرامون اوضاع جوّی آغاز نمود. او با اشاره به این نشست، گفت "برخی تمایل ندارند که در مورد تغییرات جوّی بحث کنند. دلیل آن را به شما می گویم: سرمایه داری. سرمایه داری بدترین دشمن، برای زندگی و برای آب و هواست."

یک هیئت نمایندگی از کمپین دست ها از ونزوئلا کوتاه، اندکی پیش از سخنرانی چاوز، با وی ملاقات کرد و دو نامه را از سوی کارگران کارخانجات گوچا و ویوکس در ونزوئلا به دست او رساندند. ما همبستگی خود را با رئیس جمهور و ایدۀ بین الملل پنجم ابراز کردیم.

چاوز، در سخنرانی خود، روی این نکته تأکید کرد که انقلاب ونزوئلا تنها آغاز انقلاب جهانی است، و این که انقلاب ونزوئلا هنوز کامل نیست؛ وظیفۀ ساختن سوسیالیسم در ونزوئلا هم چنان در پیش رو قرار دارد. او گفت که مطمئن است رویدادهای انقلابی در ونزوئلا و سایر کشورهای آمریکای لاتین خود را در کشورهای "شمال"، اروپا و ایالات متحده، تکرار خواهند کرد.

حاضرین- فعّالین چپ، جوانان، اتحادیه های کارگری- چندین بار با کف زدن ها و تشویق های خود و سردادن شعار "مردم متحد هرگز شکست نمی خورند"[2] سخنرانی را قطع کردند.

بیش ترین تشویق ها زمانی بود که چاوز از فیدل کاسترو و مبارزه علیه امپریالیسم، و از سوسیالیسم به مثابۀ تنها راه برای اتمام فلاکت جهانی و تضمین آینده ای برای بشریّت صحبت نمود.

چاوز طی سخنرانی خود از کمپین "دست ها از ونزوئلا کوتاه" و سایر گروه های سازمانده این نشست قدردانی نمود. او تأکید کرد که تمامی تغییرات، از پایین، یعنی از سازمان و آموزشی سیاسی توده های مردم، می آید.

فعّالین کمپین دست ها از ونزوئلا کوتاه، از طریق غرفه، فروش تی شرت، کتاب و توزیع نشریه، به دخالتگری در این نشست پرداختند.[2] el pueblo unido, jamás será vencido