عراق: کارگران چرم، وارد ششمین هفتۀ اعتصاب می ‌شوند

Persian translation of Iraq: The leather workers’ strike enters its sixth week (December 9, 2009)

نوشته ‌ای از فدراسیون شوراها و اتحادیه ‌های کارگری در عراق

ترجمه: بابک کسراییbabakkasaryi@yahoo.com

مقدّمۀ مترجم:‌ در روزهای گذشته شاهد بودیم که کارگران صنعت چرم در عراق با رزمندگی به جنگ مدیریّت خود رفتند و اعطای امتیازاتی را به آن‌ ها تحمیل کردند. اعتصاب آن‌ ها از سال 1931 تا به حال، طولانی ‌ترین اعتصاب در عراق بوده و تأثیر قابل توجّهی بر کلّ کارگران صنعتی داشته است. در زیر، ترجمۀ اطلاعیه‌ ای را در مورد این اعتصاب، از نظر می گذرانید.

در روزهایی که ایران دستخوش جنبشی انقلابی است، این تنها کارگران هستند که می‌ توانند با به میدان آمدن عمومی، شیشۀ عمر رژیم را بشکنند و جامعه را به سمت تحقق خواسته‌ هایش پیش ببرند. برادران هم‌ طبقۀ ما در عراق به ما نشان می‌ دهند که، چنان که خود بارها در ایران دیده‌ایم، با عزم راسخ و مصمّم کارگری، می‌ توان و باید به میدان رفت و پیروز شد.

این اطلاعیه از نسخۀ انگلیسی آن به فارسی ترجمه شده است.

16 دسامبر 2009

***

اعتصاب کارگران صنایع چرم، وارد ششمین هفته در مقر شرکت، ظفرانیه و کوفه، شده است؛ صفوف کارگران مصمّم هستند و سازمان‌ دهندگان پابرجا ایستاده ‌اند.

روز یکشنبه 21 نوامبر، سی و ششمین روز اعتصاب، شاهد بودیم که مدیریّت قبول کرد دستمزدهای معوّقۀ کارگران را پرداخت و جزئیات حقوق و حسابداری را برملا کند. امّا کارگران اصرار به ادامۀ اعتصاب تا زمان دریافت نقدی دستمزدها کردند. روز چهارشنبه و پنجشنبه، عید قربان بود و همه دو روز تعطیل بودند و به همین علت، اعتصاب تا پس از عید ادامه پیدا می ‌کند و بدین سان کارگران به پیروزی تاریخی رسیده ‌اند.

اعتصاب کارگران صنایع چرم، یکی از طولانی ‌ترین‌ اعتصاب ها در تاریخ جنبش کارگری عراق است که حتی از اعتصاب 1931 بغداد هم- که به "اعتصاب بزرگ" معروف است و رکود بزرگ آن ‌را باعث شده بود- طولانی‌ تر بوده است. کارگران، روزهای پرافتخار و قهرمانانۀ مبارزات بی باک کارگری را زنده ساخته‌ و میراث انقلابی جنبش کارگری را گسترش داده‌ اند. کارگران در طول اعتصاب خود خواسته‌ های بسیاری را مطرح کردند:

  • لغو "تأمین داخلی بودجه" که آن ‌را خطری برای کارگران و شرکت ‌ها می ‌بینند.
  • آزادی سازماندهی اتحادیه‌ های کارگری در بخش دولتی.
  • پرداخت حقوق معوّقۀ کارگران بخش صنعتی از 1 ژانویۀ 2008 تاکنون.

فدراسیون شوراها و اتحادیه‌های کارگری در عراق خواهان گسترش اعتصاب به کلّ بخش صنعتی بود. فعّالین اتحادیه‌ ها، جزوۀ فدراسیون را در چندین شرکت پخش کردند و بسیاری از کارگران را در صنعت پنبه در بغداد سازمان دادند و آن‌ها نیز به حمایت از اعتصاب کارگران صنعت چرم گرد آمدند و به سمت مقر شرکت حرکت کردند؛ امّا مدیریّت به آن‌ها اجازه نداد از محلّ کار خارج شوند. درست مثل کارگران "شرکت عمومی تولید چراغ برق" و "شرکت عمومی تولید باتری" که از قصد خود برای آغاز اعتصاب همبستگی صحبت کردند، امّا مدیریّت اعلام کرد که در چند روز به خواسته‌ هایشان پاسخ می ‌دهد. بالأخره کارگران نساجی از نصیریه، نماینده ‌ای به مدیریّت فرستادند تا آغاز اعتصاب را در صورت عدم پاسخ به خواسته ‌های کارگران اعلام کند.

اعتصاب قدم بسیار مهمّی در تبلور کلی جنبش کارگری و درس عمیقی در سازماندهی، گسترش اعتصابات و رویارویی با وعده‌ ها و تهدیدهایی که هدفش تضعیف عزمِ کارگران است، بود.

زنده باد جنبش کارگری!

دفتر رسانه‌ای – فدراسیون شوراها و اتحادیه‌های کارگری در عراق

25 نوامبر 2009

http://www.marxist.com/iraq-leather-workers-strike-sixth-week.htm