Sindikatuak kapitalismoaren gainbehera garaian - Eztabaidari ekarpena

Pentsioen erreformaren aurka Frantzian izandako masa-borroka zoragarriaren ondorioz, eztabaida sortu da Espainiako Estatuko ezker erradikalean. Mugimendu Sozialistako kideek, bereziki Euskal Herrian, eztabaidan ere eragina izan dute, eta horrek kritikak eragin ditu sektore baten aldetik. Justifikatuta al dago Mugimendu Sozialistaren jarrerei kritika egitea? Zer jarrera izan behar dute komunistek sindikatuei buruz?

[Source]

Sindikatuak gure garaian

Zuzen esanda, MSko lankideak beren posizioa garatzen hasten dira sindikatuen azterketa orokor batean oinarrituta, gure garaiko testuinguruan. Horrela bakarrik da posible inguratzen gaituen errealitatea ulertzera hurbiltzea.

Ildo horretan, azaltzen dute gure garaia sistemaren krisi sakona dela, non kapitalistek krisitik ateratzeko langileriaren bizi-baldintzei eraso egin behar dieten: ongizate-estatua suntsitzea, langabezia handitzea, etab. Hortik planteatzen dute, zuzen, garai historiko honen ezaugarri nagusiak ez direla erreformak, baizik eta burgesiaren kontra-erreformak, eta horrek erreformismoaren eta sindikatuen zeregina zehazten du:

Atzeraldi ekonomikoaren garai honetan, marjinak murriztu zaizkie baldintza ekonomikoak hobetzeko; izan ere, sozialdemokraziak eta bere sindikatuek gero eta muga nabariagoak dituzte langile-klasearen lan-indarraren salmenta-prezioa adosteko. (Frantziako pentsioen erreforma eta sindikatuen ezintasuna, 23/03/23, Gedar Editoriala).

Adam Radomski lankidea haratago doa baieztatzen duenean: Estrategia a debate podcast-ean 3. Atala: Sindikalismoa krisian, (burgesiaren) testuinguru iraingarri honetan, borroka sindikal klasikoa zaharkituago geratzea dakar.

Krisi sakoneko egungo testuingurutik eta haren ondorioetatik haratago, bada beste faktore bat, are funtsezkoagoa, gure garaiko sindikatu-ezaugarria dena: inperialismoa.

Trotskyk, 1940ko abuztuan idatzitako Sindikatuak gainbehera inperialistaren aroan artikuluan, inperialismoaren aroak sindikatuak estatu burgesari lotzen zizkiola azaldu zuen, izaera politiko zehatza alde batera utzita, betiere politika erreformista defendatzen bazuen. Trotskyren arrazoiak aipatuko ditugu:

“Kapitalismo monopolista ez da lehian eta ekimen pribatu askean oinarritzen, norabide zentralizatuan baizik. Trusts boteretsuen, monopolioen, bankuen eta abarren buru diren kamarilla kapitalistek estatuaren botereak egiten duen ikuspegi beretik egiten diote aurre bizitza ekonomikoari, eta urrats bakoitzean haien lankidetza behar da. Era berean, industriako adar garrantzitsuenetako sindikatuek ez dute enpresen arteko lehia aprobetxatzeko aukerarik. Aurkari kapitalista zentralizatu bati egin behar diote aurre, Estatuko botereari estuki lotua. Hori dela eta, egoera kapitalistara egokitzeko eta beren lankidetzaren alde borrokatzeko premia dute sindikatuek, jarrera erreformista duten bitartean, hau da, jabetza pribatura egokitzeko. Burokrazia sindikalaren iritziz, zeregin nagusia estatua bere lotura kapitalistetatik “askatzea” da, monopolioekiko menpekotasuna ahultzea eta monopolioak bere alde iraultzea. Posizio hori guztiz bat dator langileen aristokraziaren eta burokraziaren posizio sozialarekin, inperialismo kapitalistaren gainirabazien apurrak lortzeko borrokatzen baitute. Burokratek ahal duten guztia egiten dute, hitzetan eta egitateetan, estatu “demokratikoari” erakusteko zenbateraino diren ezinbestekoak eta fidagarriak bake garaietan, eta bereziki gerra garaietan."

Are gehiago, adibide bereziki deigarri bat jartzearren, sindikatuek kontrairaultza-paper argia izan zuten Lehen Mundu Gerran, herrialde lehiakideetan, eta sarritan agertu ziren (mugimendu sindikala, fabrika- eta enpresa-batzordeak, Nazioarteko Komunista: tesiak, manifestuak eta lehen lau kongresuetako ebazpenak (1919-1922)).

Dena den, arlo honetan ere arriskutsua da orokortzea. Kapitalismoaren krisiak, lankideek dioten bezala, amore eman ahal izateko maniobrarako tarte txikiagoa izatea eragiten du (bake sozialari eusteko eta sistema defendatzeko). Iraganean konkistatu ziren kontzesioak, batzuk garrantzitsuak, erasopean daude orain. Oro har, lan- eta soldata-baldintzek okerrera egiten dute eta prekarizatu egiten dira. Baina testuinguru horretan ere, ez dago baztertuta langile-klaseak edo negoziazio-ahalmen handiagoa duten langile-taldeek erabakitako borroka batek garaipen partzialak lor ditzakeela.

Adibide batzuk ematearren: iaz, Bilboko Guggenheim Museoko garbitzaileek, 284 greba-egunen ondoren, % 20ko soldata-igoera eta kontratu partzialen desagerpena jasotzen zituen akordio bat sinatu zuten. Britainia Handian, portuko zamaketariek, aste batzuetako borrokaren ondoren, % 14,3 eta % 18,5 arteko soldata-igoera lortu zuten 2022an, inflazioaren gainetik. Hauek dira borroka berrietako garaipenen adibide batzuk.

Nahiz eta egia den borroka sindikala askoz zailagoa dela garaipenak eta kontzesioak lortzea kapitalista-hazkunde garai batean baino, ezin da esan borroka sindikala zaharkituta geratu denik.

Hala ere, horrek guztiak amaitu egiten al du komunistek sindikatuei eta gure zereginei buruz duten jarreraren funtsezko gaia?

Sindikatuen izaera

Internazional Komunistaren testu berak, Mugimendu sindikalak, fabrika- eta enpresa-batzordeek, kapitalismoaren kontraesanek eragindako krisi sakonaren ondorioz, “sindikatuek, gerra garaian langile-masak burgesiaren interesen mende jartzeko organo bihurtu zirenek, kapitalismoaren suntsipenaren organoak ordezkatzen dituzte orain.”

Nola da posible itxuraz hain kontraesankorra den posizio-aldaketa? Sindikatuen eta haien eginkizunaren azterketa historiko batetik abiatuta, ondoriozta dezakegu sindikatuek langile-klasearen oinarrizko organoak (erakundeak, MSko burkideek erabiltzen dituzten terminoen arabera) onartzen dituztela; historikoki langile-klasearen eta burgesiaren arteko klase-borrokaren bidez sortu eta eratu zirela; eta, ondorioz, haien izaera eta zereginak borroka ekonomikoetan oinarritzen direla, soldata eta lan-baldintza hobeak lortzearren. Hortik guztitik ondoriozta daiteke, beren osaketa soziala eta papera direla eta, izaera proletarioa dutela.

Burgesiak ondo ezagutzen du hori. Klase nagusi gisa duen posizio sozialari esker, bere klase-interesen jakitun da. Beraz, nekaezin lan egiten du, metodo guztien bidez eta beharrezko baliabide guztiekin, sindikatuak menderatzeko eta haien interesen mende jartzeko. Buruzagi erreformistak eta burokratak bere transmisio-uhala dira, bere eragileak langile-mugimenduan. Are gehiago, Trotskyk azaltzen duen bezala:

“Burokrazia sindikala Estatu burgesaren zapalkuntzaren tresna nagusia da. Boterea burgesiaren eskuetatik erauzi behar da, beraz, bere eragile nagusia, burokrazia sindikala, boteretik kendu behar da (Los errores de principio del sindicalismo, 1929ko urria).”

Hona iristen gara MSko kideen tesien lehen akatsa dela uste dugunera, eta hortik beste batzuk ondorioztatzen dira. Gure garaiko karakterizazioan zuzen dauden arren, haien azterketa labur geratzen da, orokortzeetan oinarrituta.

Dialektikak erakusten digu materia etengabeko mugimenduan dagoela, etengabeko elkarreraginean eta eraldaketan. Lege hau gizarteari ere aplikatzen zaio, baldintza objektiboek faktore subjektiboek eraldatutako egoeran eragiten baitute. Marxen hitzetan:

“Gizakiek beren historia egiten dute, baina ez beren nahierara, beraiek aukeratutako zirkunstantzien pean, baizik eta zuzenean aurkitzen diren, existitzen diren eta iraganak legatu dizkien zirkunstantzien pean”. (Luis Bonaparteren Brumarioaren hemezortzi).

Hortik ondorioztatzen da langile-mugimenduaren norabidearen garrantzia, zeregin erabakigarria baitu klaseen arteko borrokan faktore subjektibo gisa. Beraz, behar-beharrezkoa da klasea eta zuzendaritza, sindikatu-oinarria eta sindikatu-buruak behar bezala bereizten jakitea, estrategia eta taktika egokiak garatzeko. Ezin izan dugu inon irakurri eta entzun oinarri horri buruzko MSaren analisirik. Are gehiago, gai horri buruzko aipamen esplizitu bakarra Lucía Manara lankideak planteatzen du esaten duenean “... sindikatuen falazia hori” ez dela kontingentea sindikatu horietako buruzagien borondatearen araberakoa, baizik eta gizarte kapitalistako sindikatuen ezaugarria dela (Estrategia a debate, 3. atala, Sindikalismoa krisian).

Hala ere, marxismoak beti defendatu izan du printzipio gisa erreformismoaren aurka irmo borrokatzeko erabateko beharra, eta horrek, konkretutasunaren eremuan, buruzagi erreformisten eta burokraten aurkako kuartelik gabeko borroka bihurtzen du. Are gehiago, lankideek norabide horretan jada adierazten dute komunisten zeregin nagusietako bat burgesiaren hegemoniaren aurka borrokatzea dela. Erreformista eta burokratak eta kapitalismoaren azken defentsa (eta defentsa nagusi) gisa zuten ezinbesteko papera gabe, denbora asko egingo zuen langile-klaseak boterea hartuko zuela. Burgesiak, beste ezeren gainetik, buruzagi erreformistak behar ditu (MSko kideek sozialdemokrata gisa zuzen adierazten dituztenak) boterean mantentzeko.

Programa komunistari masak irabaztea

Marxismoa langile-klasearen ideologia eta esperientzia historikoa da. Bere bizi-baldintzengatik, Estrategia sozialista eta langileen boterea – Mugimendu sozialistarekiko eztabaidarako ekarpena (II) Komunistak eta botere hartzea artikuluan xehetasunez azaldu duguna, biztanleriaren geruza txiki bat baino ez da iristen eta marxismoaren ideiak onartzen ditu egoera iraultzaile batetik kanpo. Hori da bere abangoardia, komunismo zientifikoaren ideiekin armaturiko geruza kontzientea, gizartea klaseetan banatzearekin eta jabetza pribatuarekin amaitzeko. Baina abangoardia horrek langile-mugimenduaren parte izan behar du, proletarioen geruza kontziente eta antolatuenetan sustrai sakonak bota behar ditu. Izan ere, marxismoaren abiapuntua da langile-masak direla, langile-klaseak zuzenduta, gizarte-iraultza egin behar dutenak eta egiten dutenak beren zapalkuntzarekin amaitzeko.

Hortik ondorioztatzen da komunistak behartuta daudela langileak dauden tokian lan egitera, nahiz eta oso zaila izan, burokratikoa, eta baita erreakzionarioa ere, beren esperientzian jendetzari lagunduz, komunismoaren beharraz konbentzitzen saiatzeko. Komunisten eginkizun historikoa langile klaseari komunismoaren bandera irabaztea da, elementu aurreratuenetatik hasita, eta boterea hartzera bideratzea.

Leninek argi hitz egin zuen:

“Jendetzari laguntzeko eta bere begikotasuna, atxikimendua eta babesa bereganatzeko”, ez zaie beldurrik izan behar buruzagien zailtasunei, iskanbilei, zangotrabei, irainei eta jazarpenei (azken horiek oportunistak eta sozialchovinistak izanik, gehienetan burgesiarekin eta poliziarekin harreman zuzena edo zeharkakoa dute), eta hutsik egin gabe lan egin behar da jendetzak dauden lekuetan. Era guztietako sakrifizioak egiten jakin behar da, eta propaganda eta asaldura sistematikoak, tematiak, saiatuak eta pazienteak gauzatzeko oztoporik handienak gainditzen, hain zuzen ere erakundeetan, gizarteetan eta sindikatuetan, nahiz eta erreakzionarioak izan, non masa proletarioak edo erdiproletarioak dauden. (Komunismoan,“ultraezkertiarraren” umekeria-gaixotasun)

MSko burkideek onartzen dute sindikatu klasikoak (hau da, klaseko sindikatuak), oro har, tamaina handiko erakundeak direla, bitarteko handiekin, profesionalizazio maila handiarekin eta afiliatu kopuru handiarekin, lan-indarraren salmenta-baldintzetan aldaketa batzuk behartzeko gai direnak (Autodefentsa sozialista antolatu dezagun, Karla Pisano eta Adam Radomski). Hau da, langile asko biltzen dituzte, eta berebiziko garrantzia dute klaseen arteko borrokan.

Masa-sindikatuek merezi diguten iritzia eta kapitalismoak kontzesio garrantzitsu edo iraunkorrak emateko eskaintzen dituen mugak alde batera utzita, milioika langilek, gehienak gai politikoetan apatikoak edo klase garatuaren kontzientziarik gabeak, sindikatuetara jo behar dute beren lan- eta bizi-baldintzak defendatzeko, soldata eta enplegu duinagatik, kaleratzeen eta patroiaren arbitrariotasunen aurka. Gertaera objektiboa da, eta ezin dugu aldatu mugimendutik kanpoko admonizioekin, langile horiei ohartaraziz agintariek traizionatuko dituztela.

Are gehiago, egungo garaian, eta Frantzian nola frogatzen ari den, hori are egiazkoagoa da. Sindikatuek, beren norabide burokratiko eta erreformistak mespretxua (ondo merezia) sortzen badigu ere, komunistentzat gudu-zelai izan behar dute klase-borrokan.

Marxistentzat, beraz, masa-sindikatu horien zuzendaritza, klase-borrokan eragina dutenak, burgesiako agenteei lehiatzea da zeregina. Hau da, borroka politikoa egitea. Borroka horren zati bat da, hain zuzen ere, borroka sindikalaren mugak aipatzea eta langileriak botere politikoa hartzeko duen beharra azaltzea.

Sindikatuetan edo sozialisten autodefentsaren antolaketan parte hartzea?

Hala ere, lankideek sindikatuei buruzko azterketa egin ondoren, honako galdera honi erantzun diote: Zer rol du borroka sindikalak estrategia iraultzaile batean? Honela (luze eta zabal aipatuko dugu):

“Aitzitik, planteatu behar dugu nola integra daitezkeen estrategia sozialistan, nola erantzun diezaioketen estrategia horri, mugak eta ahalmenak onartuz. Hau da, erakunde sozialistek asmatu egin behar dute soldata-borroketan sortzen den berezko kontzientziaren eta estrategia sozialistaren arteko bitartekaritzan. Horrela, azken helburua ezin da izan hobekuntza ekonomikoak berez, inoiz ez behin betikoak, baizik eta proletarioen botere-posizioa hobetzea beren erakunde independenteen garapenaren bidez borroketan.

“Beraz, erakunde komunistak premiazko lana egin behar du, autodefentsa sozialista antolatu. Sozialisten autodefentsak hiru zeregin nagusi hartzen ditu bere gain, gaur egun dauden gaitasunetatik abiatuta eta bere garapen potentzialaren argitan ulertu behar direnak: programa komunistaren hedapena, bizi-baldintzen defentsa eta hobekuntza eraginkorra eta erakunde proletarioen sorrera eta sendotzea.” (hizki etzanak gureak)

23/03/23ko bere editorialean, Frantziako pentsioen erreforma eta sindikatuen ezintasuna, goian azaldutako ildo beretik diote: “horretarako, beharrezkoa da Frantziako Estatuan ikusi diren bezalako mobilizazio eta protesta jendetsuak modu antolatu eta independentean egituratzea eta bideratzea.

Ondorio hori, guretzat, arazo politiko bat antolatzeko irtenbide bat planteatzearen parekoa da. Lankideak hainbat arrazoirengatik iristen dira ondorio horretara, baina batez ere faktore bat beste batzuen gainetik puztuz, hau da, egungo buruzagien eta burokraten papera, klase, alderdi eta zuzendaritzen arteko borroka bizia alde batera utziz.

Ildo horretan, Trotskyk, Sindikatuak Britainia Handian artikuluan, hau esan zuen:

“Egoera horren aurrean, berehala sortzen da ideia bat. Ezin al dira sindikatuak gainditu? Ezin al dira ordezkatu erakunde berri, ustelgabe, sindikatu iraultzaile, enpresa edo sobieten ordez? Horrelako akatsen errore nagusia da antolaketa-esperimentuetara mugatzen dutela arazo politiko handia, masak burokrazia sindikalaren eraginetik askatzeko. Ez da nahikoa masei beste leku batera jotzea. Dauden lekura joan eta gidatu egin behar dira.”

Komunisten jarrera erreformismoaren aurrean

Komunisten ustez, egungo lana sindikatuen barruan burokrazia sindikalaren aurka borrokatzea da, oposizio iraultzaile baten bidez. Baina, nola egin behar da borroka hori?

Funtsezko gai hori behar bezala ulertzeko, boltxebismoa aztertu behar da, bereziki Lenin, bere buruzagi nagusia.

Leninek taktika komunistari buruzko bere maisulanean, Komunismoan,“ultraezkertiarraren” umekeria-gaixotasun izenekoan, gertatu behar ez dena azaltzen digu:

"Langileen aristokraziaren" aurkako borroka egiten ari gara, langile-masen izenean eta gure alde irabazteko; lider oportunisten eta sozialtxovinisten aurkako borroka egiten ari gara, langile-klasea gure alde erakartzeko. Absurdua litzateke egia oinarrizko-nabarmen hori ahaztea. Hala ere, zentzugabekeria hori bera egiten dute Alemaniako "ezkerreko" komunistek, sindikatu-buruzagitzaren izaera erreakzionario eta kontrairaultzailea dela eta, ondorio hau ateratzen dutenean:... sindikatuetatik alde egin behar dugu, bertan lan egiteari uko egin, eta langile-erakundeen forma berri eta artifizialak sortu!” (Letra etzana jatorrizkoan).

Hori ezarrita, nabarmendu beharra dago komunistok erreformen aldeko borroka defendatzen dugula, kapitalismopeko masen bizi-baldintzak hobetzearen aldekoa. Horretan, hein handi batean MSko kideekin bat gatozela uste dugu. Leninek, Marxismoa eta erreformismoa artikuluan, honela dio:

“Anarkistek ez bezala, marxistek onartzen dute erreformen aldeko borroka, hau da, botereari kalterik egiten ez dioten langileen egoera hobetzeko borroka, zegoen bezala utziz, klase nagusiaren esku. Baina, aldi berean, marxistek indar handienaz borrokatzen diete erreformistei, eta erreformek, zuzenean edo zeharka, langileen irrika eta jarduera erreformetara mugatzen dituzte. Erreformismoa burgesiak langileak engainatzeko duen modu bat da, soldatapeko esklabo izaten jarraituko baitute, nahiz eta hobekuntza isolatu batzuk izan, kapitalaren domeinuak irauten duen bitartean.”

Beraz, marxistek erreformen aldeko borroka eta erreformismoaren aurkako borroka uztartu behar dituzte, klaseen arteko lankidetzaren aurkako independentzia politikoaren aldeko borroka. Ez dago amaitutako errezeta bakar bat lan hori behar bezala egiteko edozein egoeratan eta unetan aplika dezakeguna. Hala ere, marxismoaren eta klase-borrokaren historiaren azterketa sakonak egoera aldakorrera zuzen bideratzeko beharrezkoa den ulermena garatzea ahalbidetzen digu.

Klase-independentziaren printzipioek eta iraultza sozialistaren beharrak gidatuta, marxistek beren programa betetzeko eskatu behar diete buruzagi erreformistei; sindikatuen kasuan, gure klaseko soldatak eta lan-baldintzak defendatzeko. Fronte bakarraren taktikaren bidez, elkarrekin borrokatu baina bananduta joateko taktikaren bidez, marxistek erreformisten buruzagiei presioa egin behar diete, programa betetzen ez dutenean praktikan konprometituta egon daitezen. Aldi berean, erreformisten zalantza, maniobra, koldarkeria eta traizio guztiak kritikatu behar dituzte, erreformismoaren mugen azalpen politiko baten bidez, batez ere gure garaian. Azken horrek gure programa erreformisten programaren aurka planteatzeko beharrari lotuta egon behar du, eta borroka eta eskari partzialak sistema osoaren aurka borrokatzeko beharrari, iraultza sozialistaren beharrari lotu behar zaizkio.

Aldarrikapen partzialak iraultzarekin trebetasunez lotzea bereziki garrantzitsua da gure garaian; izan ere, egoera objektiboaren, gehiengoarentzat gero eta basakeria handiagoa den mundu-kapitalismo ustelaren, eta faktore subjektiboaren, gure klasea eta zapalduak boterea hartzera bidera ditzakeen erakunde iraultzailearen ahuleziaren arteko kontraesanak gure klasearen kontzientzia beren zeregin historikora, iraultzaren bidez kapitalismoa suntsitzera, igoko duten zubi-eskaerak planteatzera behartzen ditu komunistak. Puntu hau beste artikulu batzuetan garatu dugu, hala nola, Estrategia sozialista eta langileen boterea – Mugimendu sozialistarekiko eztabaidarako ekarpena (III) Komunistak eta erreformen aldeko borroka.

Borroka sindikala Frantzian eta CGTn

Frantzian, hain zuzen ere, marxismoak sindikatuen barruan parte hartzeko taktikaren zuzentasuna berresten duen prozesu zehatz bat gertatzen ari da.

Kapitalismo frantsesaren gainbeherak eta burgesiaren erasoek langile klasearen erantzun borrokalaria eragiten ari dira. Borroka orokor hori modu zehatzean islatzen da CGTren geruza aurreratuetan, zeinak antolatu baitira agintari eskuindarrei zuzendaritza lehiatzeko, burgesiaren interesen euskarri. Are gehiago, berriki egin den Kongresuan, atera den zuzendaritzak funtsezko bozketa bat galdu zuen bere kudeaketaren balantzeari buruz, sindikatuaren oinarrien artean arnasten den borroka-giroa adieraziz, eta, are arinago, Kongresuaren barruan dagoen giro burokratikoenean islatzen dena.

CGTko ezker sindikala (Unité CGT) industria kimikoko langileen federazio boteretsuan (findegietako, erregai-biltegietako eta abarretako langileak antolatzen dituena) eta Bouches du Rhône-ko Departamendu Batasunean (Marseilla) oinarritzen da. Sektore horiek, beste batzuekin batera, gogor kritikatu dute CGTren zuzendaritza burokratikoaren taktika, hau da, borroka “sakabanatuko jardunaldien” errepikapena deitzea, azkenean borroka zapuztu arte, neke hutsagatik eta perspektiba faltagatik, eta greba birbideragarrien (mugagabeen) estrategia bat proposatu dute ekoizpenaren sektore giltzarrietan, herrialdea geldiaraziko duen greba orokor batean bat egiteko.

Ez dira zuzendaritza kritikatzera mugatu, baizik eta hainbat sektore (kimikoa, zaborrak) grebara atera dira, borroka-metodo klasista eta borrokalariak erabiliz: sindikatuen arteko piketeak antolatzea (hainbat sektoretako militanteekin, funtsezko lekuetan greba defendatuz), erabakiak hartzeko batzar orokor erregularrak, agintariek langileak errekisatzeko aginduei aurre egitea (pikete masiboekin), kapitalistei hornidura mozteko energia-langileen zuzeneko ekintza, etab.

Egia da metodo hauek, partzialki bada ere garaipena ekar lezaketen bakarrak, CGTko zuzendaritza moderatuak torpedoz jo dituela, borroka impasse batera eramanez. Baina zuzendaritza ofizialaren ezkerrerako alternatiba antolatu bat, erradikalagoa, CGTren beraren barruan sortu izanak, borroka bizi baten berotasunean, sindikatu erreformisten izaerari buruz gogoeta eginarazi behar digu, ez baitira erakunde finko eta mugiezinak. Lehenago edo geroago, klase-borrokaren dinamika islatzen dute, borroka altuagoa denean.

Zein izan behar da komunisten jarrera egoera honetan? Galdera berez erantzuten da. Komunistek aktiboki egiten ari den borrokan parte hartu behar dute, ekintzara pasatu diren ehunka mila eta milioika langileekin batera. Baina parte-hartze hori ezin da egungo zuzendaritza sindikalaren jarraitzaile hutsa izan. Alderantziz. Komunistek une oro bultzatu behar dute egungo borroka sozialismoaren aldeko borrokaren zeregin orokorrekin lotzera eta borroka sindikal hutsaren esparru estutik ateratzera, langileei beren esperientziaren ondorio orokorrenak ateratzen lagunduz, lehenik eta behin geruza aurreratuenari lotuz.

Ildo horretan, Frantziako ATIko Frantziako sekzio Révolutioneko kideak ezkerreko blokean parte hartzen ari dira gure indarren neurrian, egungo zuzendaritzaren eta burokraziaren aurkako borroka hori babesten, eta, aldi berean, gure ideiak, kritikak eta kontsignak ematen. Lan honen bidez, ezkerreko hegalarekin borroka egiten dugu eskuinaren aurka, eta marxismo zientifikoaren ideiak zabaltzen ditugu. Borroka bizia da, garatzen ari dena, eta oraindik ikusteko dago nola amaitzen den. Gure ustez, komunistek bertan parte hartzeko betebeharra dute, eta horrek esan nahi du nahitaez parte hartu behar dutela dauden sindikatuetan eta, bereziki, CGTren ezkerreko korrontean, haien garaipenean laguntzeko eta, aldi berean, beren etorkizun politikoa iraultza sozialaren beharrera igotzeko.

Ondorioak

Gure garaia krisi ekonomiko, sozial, politiko eta ingurumenekoa da, non burgesiak ezin duen menderatu lehen bezala. Bere irtenbide bakarra langile klaseari eta jendetzari bortizki erasotzea da, haien krisia ordainaraziz.

Hala ere, mundu osoan ikusten ari garenez, langile-klaseak ez du hau borrokarik gabe gertatzen utziko. Gainera, bizitzen ari garen eta datozen gertakari handiek funtsezko zeregina izango dute gure klasearen kontzientziaren garapenean. Bere kontzientziaren garapenaren bidez, langile-klaseak antolakuntza bat bestearen atzetik, norabide bat bestearen atzetik, frogatuko du, bere interesak modu kontsekuentean defendatzen ez dituztenak baztertuz. Azken batean, klase borroka gogorreko testuinguru berri batean sartu gara, non komunistentzat aukera izugarriak irekitzen diren.

Marxistek garai historiko berri hau aprobetxatu behar dute, jendetzak dauden tokian aktiboki parte hartuz, erreformismoaren egungo hegemoniari aurre egiteko. Borroka masekin batera konbinatuz, eskaera partzialak lortzeko komunismoaren propaganda eta asaldurarekin, marxismoaren indarrak eraiki behar ditugu mundu mailan, boterea hartzeko klase borrokaren buruan jartzeko gai den erakundea. Langile klasearen potentzial iraultzailean erabateko konfiantza duen lan pazientzia baina konponduaren bidez, ziur gaude komunismoaren ordua iritsi dela.