Slovenian

Marksistična organizacija Crveni je jugoslovanska organizacija delavcev in študentov zbranih okoli idej marksizma. Naš cilj je izgradnja delavske partije s komunističnim programom vzpostavljanja oblasti delavskega razreda. Crveni imajo dva uradna glasila: Časopis »Crvena kritika« v srbohrvaščini in internetno stran »Nova iskra« v makedonščini.

Z obrambo tovarn pred zapiranjem branimo vse nas, branimo naš kruh in prihodnost delavstva vseh jugoslovanskih dežel in celega sveta. Da bi v tej borbi zmagali, se ne smemo posluževati zgolj kapitalistom sprejemljivih oblik protesta in sindikalnega organiziranja.